wspólnie z Januszem Gajosem, Leszkiem Mądzikiem i Wiesławem Ochmanem